close
پاور بانک
کتاب نویس
loading...
logo
QR Code For: دانلود رمان واپسین روزها
 • نویسنده : Admin
 • بازدید : 31
 • دیدگاه ها ()
 • دسته بندی : ادبیات رمان
 • تاریخ : 21 / 03 / 1395
 • در صورت شایع شدن يک مریضی ناشناخته از چند ميليارد جمعيت زمين بيش از چند صد نفري زنده خواهد ماند...هواپيماهاي سريع السير ميكروب بيماري را در عرض چند روز در سراسر كره زمين پراكنده مي سازند و ميليونها انسان را به كام مرگ مي كشانند. اما در اين حال زندگي آنان چگونه خواهد بود؟

  logo
  QR Code For: دانلود کتاب مدیریت امور اداری
 • نویسنده : Admin
 • بازدید : 15
 • دیدگاه ها ()
 • دسته بندی : علوم اقتصادی
 • تاریخ : 21 / 03 / 1395
 • ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻮر اداری ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی، ﻫﺪاﯾﺖ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺧﺪﻣﺎت اداری و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد. ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻮر اداری ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وﺳﯿﻌﯽ از ﺧﺪﻣﺎت را ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی، ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﺛﺮی ﮐﺎرﮐﻨﺪ.

  logo
  QR Code For: دانلود نرم افزار کتابخانه 77
 • نویسنده : Admin
 • بازدید : 33
 • دیدگاه ها ()
 • تاریخ : 06 / 03 / 1395
 • این نرم افزار شامل مجموعه داستان هایی با موضاغت مختلف می باشد که برای سیستم عامل اندروید ساخته شده است.

  logo
  QR Code For: دانلود کتاب دیوان زرگر اصفهانی
 • نویسنده : Admin
 • بازدید : 27
 • دیدگاه ها ()
 • دسته بندی : ادبیات شعر
 • تاریخ : 06 / 03 / 1395
 • محمد حسین زرگر از غرلسرایان اصفهان بود. وی به مناسبت پیشه‏اش که در بازار اصفهان زرگری می‏کرد، تخلص زرگر را برگزید. وی در شعر پیرو سبک سعدی بوده و به زیبایی به استقبال غزلیات وی رفته است. کتاب حاضر مجموعه 78 غزل به جا مانده از اوست که به کوشش احمد کرمی در سال 1362 به چاپ رسیده است.

  logo
  QR Code For: دانلود رمان هویت نامعلوم
 • نویسنده : Admin
 • بازدید : 33
 • دیدگاه ها ()
 • دسته بندی : ادبیات رمان
 • تاریخ : 05 / 03 / 1395
 • ژرژ سیمنون نویسنده رمان‌های پلیسی بلژیکی ؛ در ۱۳ فوریه سال ۱۹۰۳ در شهر لیژ بلژیک به دنیا آمد. رمان های او آمیزه ای از پرداخت استادانه و کالبدشکافی هوشمندانه روان انسان هاست. وی ترس ها، عقده های روانی، گرایش های ذهنی و وابستگی هایی را توصیف می کند که در زیر نقاب زندگی معمولی و یک نواخت روزمره پنهان هستند و ناگهان با انفجاری غیرمنتظره به خشونت و جنایت منجر می شود.

  همه حقوق محفوط می باشد - طراحی: mypanahgah.ir