loading...

دانلود رایگان کتاب

آموزش انگلیسی مخصوص فارسی زبانان با آموزش بیش از 30 هزار لغت انگلیسی در مجموع بزرگترین وب سایت آموزش آنلاین و رایگان زبان انگلیسی در ایران

زمان گذشته کامل-مجهول | آموزش گرامر انگلیسی

زمان ماضی کامل یا گذشته کامل مجهول را در ادامه با هم خواهیم آموخت پس از مطالب این زمان چند خط جملات فارسی ترجمه شده به انگلیسی قرار دارد که به این زمان مربوط است خواهشا خودتان انها را ترجمه و سپس ترجمه ها را مطالعه کنید


در شکل مجهول جملات زمان حال کامل، پس از


had


، از


been


استفاده می شود


              It had been kept

              این نگهداری شده‌ بود

ساختار گذشته کامل در حالت مجهول


            مفعول  + had + been + P.P

مثال


                The room had been cleaned.

                  اتاق تمییز شده بود 

گذشته کامل در دو ساختار زیر همراه با کلمات


before


و


because


به کار می رود.


                  ماضی بعید  + before + گذشته ساده


                   گذشته ساده + because + ماضی بعید                  She had washed the dishes before they arrived.

                   او ظرف ها را شسته بود قبل از اینکه آن ها برسند  


                  The dished had been washed before they arrived.

                  قبل از اینکه آن ها برسند ظرف ها شسته شده بود  


ترجمه کنید؟


آن بهتر شده بود

it had been better

آن برنامه ریزی شده بود

It Had Been Planned

آب مسدود شده بود

water has been shut off

سخنراني ارائه شده بود قبل از اين كه من برسم

The speech had been given before I arrived

خانه اخيراً ساخته شده بود

The house had been built recently

مسئله حل شده بود

The problem had been solved

اتومبیل پارک شده بود

The car had been parked

در باز شده بود

The door had been opened

Admin بازدید : 1041 17 / 07 / 1395 زمان : نظرات (0)

زمان حال استمراری-آموزش گرامر انگلیسی

در این قسمت از بخش آموزش گرامر انگلیسی سایت با "آموزش زمان حال استمراری" در خدمت شما هستیم-زمان حال استمراری یکی از پرکاربردترین زمان هاست با ما همراه باشید.


زمان حال استمراری


براي بيان عملی که هم‌اکنون جريان دارد


       She is watching the TV

       او در حال دیدن تلویزیون است

تذکر مهم:


am,is,are


که بین فاعل و فعل اصلی قرار می گیرد و


ing


بلافاصله بعد از آن می آید


...........................................................


افعالی مانند


want,like,understand,know =


ing


نمی گیرند


..........................................................


افعالی که به


y


ختم می شوند در موقع


ing


گرفتن


y


حذف نمی شود و


ing


به آخرش می چسبد


           Play=playing


           Study=studying


           Cary=carying

.........................................................


افعالی که در موقع


ing


گرفتن به


e


ختم می شوند


e


حذف می شود و به جای آن


ing


قرار می گیرد بجز فعل


be


           Come=coming


           Take=taking


           Have=having


           Be=being

............................................................


افعالی که یک بخشی هستند و حرف آخر آنها بی صدا باشد اگر قبل از حرف بی صدا حرف با صدا وجود داشته باشد در هنگام


ing


گرفتن حرف بی صدا دو بار تکرار می شود


            Sit=sitting


            Put=putting


            Read=reading=دو حرف با صدا نمی تواند

.........................................................................


افعالی که به


ie


ختم می شوند در هنگام


ing


گرفتن به


y


تبدیل می شوند


             Tie=tying=بستن


             Lie=lying=لم دادن –دراز کشیدن


             Die=dying=مردنبرای اینکه تسلطتان بیشتر شود جملات زیر را ابتدا به زبان انگلیسی ترجمه کرده و سپس ترجمه ارائه شده را مطالعه کنید


او در حال رفتن است

She is going

او در حال رفتن نیست

She is not going

آیا او در حال رفتن است ؟

Is she going?

آیا او در حال رفتن نیست؟

Is she not going?

او دارد کار می کند

He is working

تو در حال با زی هستی

You are playing

من حالا در حال تماشا كردن تلويزيون هستم

I am watching T.v now

ايشان (آنها) حالا در حال خوردن صبحانه هستند

They are eating breakfast now.

او حالا در حال انجام دادن تكاليفش است

She is doing her homework's now.

امروز بعدازظهر دوستم را ملاقات می‌کنم

I'm meeting my friend this evening

شما در حال کار کردن با ممرایز هستی موفق باشی

you are working with memrise be successful ;)

Admin بازدید : 893 17 / 07 / 1395 زمان : نظرات (0)

آموزش گرامر انگلیسی-زمان حال استمراری مجهول

امروز با شما هستیم و آموزش زمان حال استمراری مجهول را خواهیم دید-با کلیک روی گزینه آموزش گرامر می توانید به آموزش زمان های دیگر هم دسترسی داشته باشید

در شکل مجهول جملات زمان حال استمراری از


am – is – are


بهمراه


being


استفاده می شود


        is being kept  

        در حال نگهداری شدن است   


       is/are + being + written

       در حال نوشته شدن است


       Our new house is being painted now

       خانه جدید ما اکنون درحال رنگ شدن است

جمله مجهول برای نشان دادن علاقه یا اهمیت دادن به مفعول یک کار استفاده می شود، به بیان دیگر در جملات مجهول فاعل از اهمیت کمتری (از نظر گوینده) دارد. در حقیقت در این جملات آن کس یا چیزی که فعل بر روی آن انجام گرفته در جایگاه فاعل جمله می نشیند


      The road is being repaired. (در این جمله جاده برای ما مهم است نه کسی که آن را تعمیر می کند)


برای اینکه تسلطتان بالاتر برود و زمان حال استمراری مجهول را به خوبی فرا گیرید جملات فارسی که نوشته شده را ابتدا خودتان به زبان انگلیسی ترجمه کنید و سپس می توانید ترجمه ها را بخوانید


خانه جدید ما اکنون درحال رنگ شدن است

Our new house is being painted now

ف، در حال نگهداری شدن است

is being kept

او در حال با دقت تر شدن است ، او دارد با دقت تر می شود

she is being careful

کار توسط جیم در حال تمام شدن است

The work is being done by Jim

یک سیب در حال خورده شدن است

An apple is being eaten

اتاق ها در حال تمیز شدن هستند

The rooms are being cleaned

Admin بازدید : 671 17 / 07 / 1395 زمان : نظرات (0)

آموزش گرامر انگلیسی-جملات شرطی نوع اول

جملات شرطی نوع اول را در این پست برای شما به زیبایی و به همراه مثال توضیح داده ایم با ما همراه باشید

جملات شرطی


جملات شرطی‌ شامل دو قسمت می‌باشند: يکی‌ عبارت شرطی‌ و ديگری‌ عبارت اصلی‌ عبارتی‌ که حاوی‌ if باشد را عبارت شرطی‌ و عبارت ديگر را عبارت اصلی‌ می‌ناميم


رويدادی‌ که در عبارت اصلی‌ توصيف می‌شود بستگی‌ به شرطی‌ دارد که در عبارت شرطی‌ بيان می‌شود


            If it rains this evening ,  we will get wet.

                   عبارت اصلی‌                     عبارت شرطی‌‌

عبارت شرطی‌ می‌تواند در انتهای‌ جمله نيز بيايد، ولی‌ در اين صورت علامت ويرگول (,) حذف می‌شود


              The door opens  if   you press this button.

                      عبارت شرطی‌                  عبارت اصلی‌

به طور کلی‌ سه نوع جمله شرطی‌ وجود دارد


جملات شرطی‌ نوع اول


از جملات شرطی‌ نوع اول برای‌ بيان یک شرط (يا موقعيت) ممکن و يک نتيجه محتمل در آينده استفاده می‌شود


          if        حال ساده        will/won't       to مصدر بدون 

          if     I work hard,      I will           pass my exams.
                If I find your watch, I will tell you.

               (.اگر ساعت شما را پيدا کنم به شما خواهم گفت)               If we leave now, we'll catch the 10.30 train.

               (اگر حالا حرکت کنيم به قطار ساعت 10:30 می‌رسيم)                If I see him, I'll tell him the news.

                (.اگر او را ببينم خبرها را به او خواهم گفت)                 You'll get wet if you don't take an umbrella.

                 (.اگر چتر نبری‌ خيس خواهی‌ شد)

یک نکته


علاوه بر


will


می‌توان از


should ،must ،can ،might ،may


و غيره نيز استفاده کرد که در اين صورت معنی‌ آن کمی‌ فرق خواهد کرد


          If you pull the cat's tail, it may scratch you.

          (اگر دم گربه را بکشی‌ ممکن است تو را چنگ بزند )          You should eat less rice if you want to lose weight.

          (اگر می‌خواهی‌ وزن کم کنی‌ بايد کمتر برنج بخوری‌)

Admin بازدید : 587 17 / 07 / 1395 زمان : نظرات (0)

آموزش گرامر انگلیسی-جملات شرطی نوع دوم

با آموزش جملات شرطی در زبان انگلیسی و مشخصا جملا شرطی نوع دوم در خدمت شما هستیم-ببینید جملات شرطی در زبان انگلیسی در خدمت شما هستیم آموزش های دیگر مثل آموزش جملات شرطی نوع های اول و سوم همچنین از طریق گزینه جستجو در سایت در دسترس شماست و همینطور می توانید از طریق موضوع بندی و با کلیک روی موضوع "آموزش گرامر انگلیسی" مطالب را ببینید


جملات شرطی‌ نوع دوم


از جملات شرطی‌ نوع دوم برای‌ بيان يک شرط يا موقعيت غير واقعی‌ يا غير ممکن و نتيجه محتمل آن در زمان حال يا آينده بکار می‌رود. در واقع در اين نوع جملات حال يا آينده‌ای‌ متفاوت را تصور می‌کنيم


if        گذشته ساده                        would ('d) و would not (wouldn't)   

    if        I had more money, I                 would ('d)                          buy a new car.

    if        you lived in England, you         would ('d)                    soon learn English.

چند مثال ديگر:


   If he needed any money, I'd lend it to him. (But he doesn't need it)

   (اگر به پول احتياج داشت به او قرض می‌دادم)


    If I had more time, I'd help you.

    (اگر وقت بيشتری‌ داشتم به شما کمک می‌کردم)    If I were* a rich man, I'd buy an expensive car.

    (اگر ثروتمند بودم يک ماشين گرانقيمت می‌خريدم)    I wouldn't accept the job (even) if they offered it to me.

    (اگر آن کار را به من پيشنهاد می‌کردند هم قبول نمی‌کردم)

در اين نوع جملات، اغلب بجای ‌


was


از


were


استفاده می‌شود


          If I were living in Tehran, we could meet more often.

Admin بازدید : 483 17 / 07 / 1395 زمان : نظرات (0)

آموزش گرامر انگلیسی-جملات شرطی نوع سوم

در این قسمت از سایت به بررسی جملات شرطی نوع سوم می پردازیم که زیر مجموعه موضوع گرامر انگلیسی می باشد

جملات شرطی‌ نوع سوم


از اين نوع جملات شرطی‌ برای‌ تصور گذشته‌ای‌ غير ممکن استفاده می‌شود. در واقع در اين نوع جملات، گوينده آرزوی‌ يک گذشته متفاوت را دارد. (ولی‌ به هر حال گذشته‌ها گذشته!)


    if + گذشته کامل + would have + قسمت سوم فعل (p.p.) + ....      If I'd seen you, I would have said hello.

      (اگر تو را ديده بودم، سلام می‌دادم)       If he had driven more carefully, he wouldn't have been injured.

      (اگر با دقت بيشتری‌ رانندگی‌ کرده بود، مجروح نمی‌شد)      If I had known you were in hospital, I would have gone to visit you.

      (اگر می‌دانستم در بيمارستان بستری‌ بوديد می‌آمدم و شما را ملاقات می‌کردم)      I would have gone to see him if I had known that he was ill.

     (اگر می‌دانستم بيمار بود می‌رفتم و به او سر می‌زدم

چند نکته


1- در اين نوع جملات می‌توان بجای‌ would از could يا might هم استفاده کرد:


         If the weather hadn't been so bad, we could/might have gone out.

2- از


would


فقط می‌توان در عبارت اصلی‌ استفاده کرد و در عبارت شرطی‌ نبايد آن را به کار برد


         If I had seen you, I would have said hello. (not : 'If I would have seen you')

Admin بازدید : 519 17 / 07 / 1395 زمان : نظرات (0)

آموزش لغات مورد نیاز زبان عمومی ارشد

اگر قصد شرکت در آزمون کارشناسی ارشد را دارید و نگران درس زبان عمومی خود هستید ما در سایت bookmaker لغاتی که بیشترین استفاده را در آزمون ارشد در درس زبان عمومی دارد برایتان جمع آوری کرده ایم شما با مطالعه لغات این پست آمادگی تان برای آزمون ارشد بالاتر خواهد رفت و همچنین با لغات پر تکرار در این آزمون آشنا خواهید شد-مجموع لغات این پست بیشتر از 300 کلمه است و مطالعه این لغات غیر از اینکه به شرکت کنندگان آزمون ارشد که به هر کسی که علاقه به پیشرفت در زمینه reading دارد نیز پیشنهاد می شود.

proportion

نسبت ،درجه ،سهم ،قسمت ،قياس ،شباهت ،مقدار،قرينه ،متناسب کردن ،متقارن کردن

quota

سهم ، سهمیه

initial

،ابتدايى ،بدوى ،واقع در اغاز،اولين قسمت ،در اغاز قرار دادن ،نخستين حروف نام و نام خانوادگى را نوشتن ،پاراف کردن ،اغاز کردن

consequence

نتيجه منطقى ،اثر،برامد،دست اورد،پى امد , result , outcome , corollary

apparent

ظاهرى ،مشهود،پيدا،اشکار،ظاهر،معلوم ،وارث مسلم

diverse

متضاد،متنوع ،مخالف ،گوناگون ،مختلف ،متغير،متمايز

submit

تسليم کردن ،تسليم شدن ،تقديم داشتن ،ارائه دادن

indicate

نشان دادن ،نمايان ساختن ،اشاره کردن بر

significant

پر معنى ،مهم ،قابل توجه ،حاکى از،عمده ،معنى دار

sufficient

مکفى ،بس ،بسنده ،کافى ،شايسته

adjacent

همجوار ، همسایه ، نزدیک

Resolution

تصمیم ، حل ، قاطعیت ، تفکیک پذیری

marginal

حاشیه ، مرزی ، ناچیز

marginalize

مورد بی توجهی قرار دادن

contribution

کمک و همکاری

dimension

اندازه ، بعد ، جنبه

compatible

سازگار

chronic

مزمن ، پیوسته (ادامه دار)ا

collapse

آوار ، فرو ریختن ، جمع کردن

invoke

استناد کردن (به قانون)،به یاد آوردن

assume

فرض کردن ، پنداشتن ، به عهده گرقتن

conform

مطابقت کردن ، وفق دادن

compensate

جبران کردن ، تاوان دادن

Establish

To bring into existence. To create تأسيس کردن

sustain

ثابت ،تند،پايدار نگهداشتن ،نگهداشتن ،متحمل شدن ،تحمل کردن ،تقويت کردن ،حمايت کردن از

depreciate

مستهلک کردن ، کم بها شدن (در طی زمان)ا

perceive

درک کردن ،دريافتن ،مشاهده کردن ،ديدن ،ملاحظه کردن

discrete

جدا ، مجزا ، گسسته, seprate, distinct

encounter

رويارويى ،روياروى شدن ،برخورد،روبروشدن ،مواجه شدن

Suspend

To cause to stop for a period of time معلق کردن

maintain

حفظ کردن ، پشتیبانی کردن ، تامین کردن ، عقیده داشتن ، ادامه دادن

diminish

کاهش دادن ، کم کردن ، دست کم گرفتن ، خذف کردن

conduct

هدایت کردن ، انجام دادن ، رفتار

Estimate

To form an opinion about a value, size or amount using less than complete information تخمين زدن

allocate

منظور کردن ،تقسيم کردن ،تخصيص دادن ،اختصاص دادن ،معين کردن

emerge

بیرون آمدن ، ظاهر شدن ، خارج شدن

impose

dictate, require, compel, force upon تحمیل کردن

evoke

به یاد آوردن ، تداعی کردن

various

گوناگون ،مختلف ،چندتا،چندين ،جورواجو

evolve

تدریجا توسعه یافتن ، تکامل یافتن

distinguish

تميزدادن ،تشخيص دادن ،ديفرانسيل گرفتن ،ديدن ،مشهورکردن ،وجه تمايزقائل شدن

interact

متقابلا اثر کردن ،فعل و انفعال داخلى داشتن

demarcate

تعیین حدود کردن

orient

تعیین موقعیت،جهت دهی کردن(در شکل اسمی به معنای مشرق زمین)ا

attribute

مشخصه ،ويژگى ،نشان ،خواص ،شهرت ،افتخار،صفت ،نسبت دادن ،حمل کردن( بر)

integral

essential, intrinsic, constituent اساسی،ضروری

Express

To say clearly بيان کردن

identify

شناسائی کردن ، تشخیص دادن ، شناخت

expose

در معرض قراردادن ، فاش کردن ، لو دادن

exhibit

نمایش دادن ، عرضه کردن ، نشان دادن

smuggle

قاچاق کردن

ultimate

نهایی , final

crucial

بسیار مهم ، حیاتی , vital , essential

attain

دست يافتن ،نائل شدن ،موفق شدن ،تمام کردن ،بدست اوردن ،بانتهارسيدن ،زدن

widespread

extensive, prevalent,rife , گسترده ، شایع

advent

ظهور و ورود , arrival

exceed

متجاوز بودن از،متجاوز شدن از،تجاوز کردن ،متجاوز بودن ،تجاوزکردن از،بالغ شدن بر،قدم فراتر نهادن

explicit

صريح ،روشن ،واضح ،اشکار،صاف ،ساده

monitor

نظارت کردن ، کنترل کردن

procedure

طرزکار،طريقه فرايند،اقدام ،ايين کار،روش کار،شيوه ،دستورالعمل ،روال ،رويه ،طرز عمل ،روش ،ايين

commitment

تعهد ، التزام

inhibition

restraint, obstruction, impediment, retardation , جلوگیری ، ممانعت

manipulate

ماهرانه عمل کردن ، دستکاری کردن ، مهارت به خرج دادن

contradiction

تضاد ، تناقض

scrutinize

examine closely, inspect, survey ، موشکافی کردن، به دقت بررسی کردن

retrospect

نگاه به گذشته

subtle

جزئی ، ظریف

precede

مقدم بودن ،جلوتر بودن از،اسبق بودن بر

destitute

فقیر ، بینوا poor,penniless,impoverished

degenerate

رو به انحطاط رفتن ، تنزل پیدا کردن

vital

حیاتی

agitate

بحث کردن ، پریشان کردن

discriminate

تبعيض قائل شدن ،با علائم مشخصه ممتاز کردن

inherent

ذاتى ،اصلى ،چسبنده

pursue

تعقیب کردن ، ادامه دادن ، دنبال کردن

Conflict

A fight. A battle, especially a long one، تضاد ، تعارض

consistent

adj. firm, coherent; steadfast , ثابت ، همسان

obligatory

واجب ، الزامی

Admin بازدید : 517 17 / 07 / 1395 زمان : نظرات (0)

لغات کتاب 504 لغت ضروری تافل با ترجمه فارسی بخش دوم

در این قسمت از سایت بخش دوم و پایانی از آموزش آنلاین مجموعه 504 لغت معروف تافل را قرار داده ایم. این مجموعه در ادامه بخش اول از آموزش به تکمیل لغات باقیمانده می پردازد این دو بخش برای کسانی که قصد شرکت در آزمون تافل را دارند پیشنهاد می شود.rapid

سرعت ، سریع ، تند

exhaust

تخلیه کردن ، خالی کردن ، تحلیل بردن

severity

شدت ، سختی ، سخت گیری

feeble

ضعیف ، ضعف ، خفیف

unite

یکی شدن ، به هم پیوستن ، متحد شدن

cease

متوقف شدن ، قطع شدن ، دست برداشتن از

thrifty

صرفه جو ، صرفه جویانه ، مقتصد

miserly

لئیم ، خسیس ، خساست

monarch

سلطان ، ملکه ، امپراطور ، پادشاه

outlaw

قانون شکن(اسم) ، غیرقانونی اعلام کردن (فعل) ، حیوان چموش

promote

ارتقاء پیدا کردن ، ترفیع گرفتن ، ترویج دادن

undernourished

ابتلا به سوء تغذیه

illustrate

بیان کردن ، توضیح دادن ، روشن ساختن

disclose

افشا کردن ، برملا ساختن(راز) ، نمایان کردن ، فاش کردن

excessive

مازاد ، زیادی ، اضافی ، بیش از حد

disaster

بلا ، فاجعه ، مصیبت ، بدبختی ، سانحه ، واقعه ناگوار

censor

مامور سانسور ، سانسور کردن (مطبوعات) ،ووو

culprit

مجرم ، متهم ، مقصر

juvenile

نوجوان ، بچه گانه ، صفت مربوط به نوجوانی

bait

طعمه ، دام ، تله (حیوانات) ، وسوسه کردن ، زجر دادن

insist

اصرار کردن ، پافشاری کردن

toil

کار پر زحمت ، کار سخت

blunder

اشتباه لپي، اشتباه بزرگ، اشتباه كردن،

daze

گیج کردن ، مبهوت کردن

mourn

سوگواری کردن ، تاسف خوردن

subside

فروکش کردن ، پائین رفتن ، آرام شدن

maim

آسیب دیدن ، دچار نقص عضو شدن

comprehend

فهمیدن ، درک کردن

commend

تعریف کردن ، ستودن

final

نهائی ، آخری ، پایانی

exempt

مستثنی ، معاف کردن

vain

مغرور ، بی ثمر ، بی قاعده

repetition

تکرار

depict

به تصویر کشیدن ، توصیف کردن ، شرح دادن

mortal

فانی ، فناپذیر ، مرگ مهلک ، کشنده ، قهار

occupant

ساکن ، مقیم ، سرنشین

appoint

در نظر گرفتن ، تعیین کردن ، منصوب کردن ، مجهز کردن

quarter

ربع ، ناحیه ، منطقه ، اسکان دادن

site

مکان ، محل ، جا ، موقعیت

quote

نقل قول کردن ، مظنه دادن

verse

آیه ، مصرع ، بیت ، نظم ، شعر

morality

اخلاقی ، اخلاقیات ، اصول اخلاقی

roam

پرسه زدن ، ولگردی کردن ، جولان دادن

novel

رمان ، داستان بلند ، بکر ، بدیع ، جدید ، تازه

attract

جلب توجه کردن ، جذب کردن ، مجذوب کردن

Admin بازدید : 417 17 / 07 / 1395 زمان : نظرات (0)

تمام لغات 504 لغت تافل به صورت آنلاین-بخش اول

امروز تمام لغات کتاب 504 لغت ضروری تافل با ترجمه فارسی شان را برای اولین بار به صورت آنلاین روی سایت قرار دادیم امیدواریم که مورد استفاده تان قرار بگیرد

برای خواندن او حفظ کردن لغات بهتر است از روش لایتنر استفاده شود و هر 15 لغت یک روز خوانده شود.


abandon

ترک کردن ، رها سازی ، دست کشیدن از

keen

برنده ، تیز ، علاقمند ، قوی ، عمیق ، حساس ، تیزهوش

jealous

حسود ، حسادت

tact

تدبیر ، مهارت ، تراکت

oath

سوگند ، قسم ، ناسزا

vacant

بلا استفاده ، خالی ، تهی ، اشغال نشده

hardship

سختی ، مشقت ، مشکلات

gallant

دلاور ، شجاع ، دلیرانه ، مودب

data

داده ها ، اطلاعات

unaccustomed

عادت نداشتن به ، غیر عادی

bachelor

مرد (مجرد)

qualify

مناسب بودن با ، واجد شرایط بودن

corpse

جسد ، جنازه

conceal

پنهان کردن ، مخفی کردن

dismal

دلتنگ کننده ،پريشان کننده ،ملالت انگيز

frigid

سرد ، منجمد ، بی روح ، غیر دوستانه

inhabit

سکونت داشتن ، اقامت داشتن

numb

کرخ ، بی حس

peril

خطر ، مخاطره ، مخاطره آمیز ، خطرناک

recline

دراز کشیدن ، تکیه دادن

shriek

خنده یا گریه با صدای بلند ، جیغ زدن ، فریاد زدن

sinister

بد یمن ، بدشگون ، شیطانی ، بدخواه ، شرور

tempt

گول زدن ، وسوسه کردن ، اغوا کردن

wager

شرط بندی

typical

عادی ، نمونه ، خاص

minimum

حداقل ، کمترین

scarce

کمیاب ، نادر ، به ندرت

annual

گیاه یک ساله ، سالانه ، سالیانه ، سالنامه

persuade

متقاعد کردن ، راضی کردن

essential

مهم ، اساسی ، ضروری ، حیاتی

blend

ترکیب ، مخلوط ، ترکیب کردن

visible

مرئی ، قابل رویت ، نمایان ، آشکار

expensive

گران ، پر هزینه

talent

فرد باهوش ، استعداد ، هوش ، ذوق ، قریحه

devise

تدبیر ، اندیشیدن ، اختراع کردن

wholesale

بنکدار ، عمده فروش ، گسترده

vapor

بخار ، مه

eliminate

حذف کردن ، از بین بردن ، بر طرف کردن

villain

فرد شرور ، مجرم ، شخصیت منفی در فیلم ها

dense

انبوه ، متراکم ، چگال فشرده

utilize

استفاده کردن ، بکار بردن

humid

مرطوب ، نمناک

theory

نظریه ، تئوری

descend

فرود آمدن ، پائین آمدن

circulate

به گردش در آمدن ، چرخیدن ، پخش شدن ، منتشر شدن

enormous

عظیم ، بیشمار ، عظیم الجثه

predict

پیش بینی کردن ، پیشگوئی کردن

vanish

حذف کردن ، نابود کردن ، محو کردن ، ناپدید شدن

tradition

سنت ، رسم

rural

روستائی ، دهاتی

burden

بار ، بار مسئولیت ، بار سنگین ، فشار ، تحمل

campus

محوطه دانشگاه ، دانشکده یا مدرسه

majority

اکثریت ، حداکثر ، اکثر

assemble

سوار کردن ، مونتاژ کردن ، جمع کردن

explore

بررسی کردن ، تحقیق کردن ، اکتشاف کردن

topic

عنوان ، موضوع اصلی ، مبحث

debate

مناظره ، مباحثه ، جر و بحث

evade

طفره رفتن ، فرار کردن از کسی

probe

تحقیق کردن ، معاینه کردن ، بررسی کردن

reform

اصلاحات ، اصلاح ، رفورم ، بازسازی

approach

نزدیک شدن ، برخورد کردن با

detect

یافتن ، پی بردن

defect

نقص ، عیب

employee

کارمند ، مستخدم ، کارگر

neglect

اهمال کردن ، غفلت کردن ، تصور ورزیدن ، فراموش کردن

deceive

فریب دادن ، گول زدن ، گمراه کردن ، به اشتباه انداختن

undoubtedly

قطعا ، بدون شک ، بدون تردید


Admin بازدید : 383 17 / 07 / 1395 زمان : نظرات (0)

آموزش انگلیسی تجاری-قسمت اول

در این پست ما به معرفی و آموزش لغاتی که در تجارت مورد استفاده قرار می گیرند این آموزش برای کاربران فارسی زبان می باشد.در صورتی که به لغات در زمینه تجارت علاقه دارید لطفا همراه باشید تا این 200 لغت را با هم بیاموزیم


AGM

مجمع عمومی عادی

AOB

هر قضيه ديگر

ASAP

در اسرع وقت

CEO

مدیر عامل اجرایی

CFO

رئیس امور مالی

EBIT

در امد قبل از بهره و مالیات

EBITDA

درآمد قبل از بهره، مالیات و استهلاک

ARPU

درآمد متوسط هر كاربر

CPU

هزینه هر واحد

WACC

میانگین وزنی هزینه‌های سرمایه‌ای

LBO

تملک اهرمی

CAPEX

مصارف هزینه ای

CAGR

نرخ رشد متوسط مركب

YOY

سال به سال

GDP

تولید ناخالص داخلی

IPO

عرضه اولیه سهام

attn

براى توجه

B2B

معامله شركت به شركت

B2C

معامله شركت به مشترى

VAT

مالیات بر ارزش افزوده

R&D

تحقیق و توسعه

ETA

زمان رسيدن تخمين زده

TBD

تصميم خواهد گرفت

EOB

پایان کسب و کار

WFH

كار از خانه

an owner

مالک

an agent

عامل

capital

سرمایه

an investment

سرمایه گذاری

a consumer

مصرف کننده

commercial

تجاری

an attorney

وکیل

a professional

حرفه ای

a customer

مشتری

global

جهانی

a reform

اصلاحات

a credit

اعتبار

an income

درامد

an insurance

بيمه

a future

آينده

to earn

کسب کردن

to contribute

شرکت کردن

annual

سالیانه

a procedure

روش

a chairman

رئیس هیئت مدیره

a document

مدرک

a committee

کمیته

an exchange

تبادل

a colleague

همکار

an application

درخواست

corporate

مربوط به شركت بزرگ

a revenue

درامد شركت

to generate

تولید کردن

an investor

سرمایه گذار

a profit

سود

a fee

پرداخت

a debt

دِیْن

a bond

اوراق قرضه

to employ

استخدام کردن

a sector

قطاع

black market

بازار سیاه

blank cheque

چک سفید امضا

above board

مشروع

to break your back

زحمت كشيدن

piece of cake

خيلى آسان

calculated risk

خطر محاسبه

to call the shots

كنترل داشتن

can of worms

مجموعه ای از مشکلات

to be in cahoots with someone

در تبانى با شخص بودن

daylight robbery

قيمت بسيار بالا

dead cert

قطعى

dead duck

پروژه ترك شده

eager beaver

بیش از حد مشتاق

music to your ears

چيزى كه شما را خيلى خوشحال مي كند

easier said than done

گفتن آسان تر از انجام دادن است

elephant in the room

مشكل بزرگى كه هر كسى مي بيند ولى هيچ كسى در موردش صحبت مى كند

to have half a mind

قصد غير منتظره داشتن

to jump the gun

تصميم گرفتن با شواهد ناكامل

to make cold calls

تماس غیر مستقیم كردن

necessary evil

شر لازم

to paper over the cracks

پوشش كردن مشكلهاى بزرگ با راه حل های سطحی

from rags to riches

از فقر شديد به ثروت رفتن

to get the sack

از كار اخراج شدن

to sail close to the wind

كار كردن كه تقريبا غير قانوني است

finance

مالیه

to finance

سرمایه گذاری کردن

financial

مالی

a financier

متخصص مالی

a profit

سود

to profit

سود بردن

gross profit

سود ناخالص

net profit

سود خالص

a loss

زيان

to lose

زیان کردن

a share

سهم

an accountant

محاسب

a budget

بودجه

to budget

بودجه نوشتن

to trade

تجارت کردن

a trader

بازرگان

bitcoin

بیت‌کوین

a debt

دين

to owe

مدیون بودن

exchange rate

نرخ ارز

to invest

سرمایه گذاری کردن

an investor

سرمایه گذار

an investment

سرمایه گذاری

to lend

قرض دادن

a loan

وام

to borrow

وام گرفتن

interest rate

نرخ بهره

a market

بازار

the markets

بازارها

a bull market

روند بازار افزایشی

a bear market

روند بازار کاهشی

a hedge fund

صندوق سرمایه‌گذاری

a bond

اوراق قرضه

an investment trust

تراست سرمایه‌گذاری

a portfolio

سبد سهام

a strategy

استراتژی

high-risk

ریسک بالا

low-risk

ریسک پایین

a fund manager

مدیر مديریت دارایی

to outperform

موفق تر بودن

a return (on an investment)

بازده سرمایه‌گذاری

a dividend

سود سهام

the stock market

بازار سهام

a commodity

کالای اقتصادی

publicly traded

شرکت های بزرگ که سهام معامله میکنند

an algorithm

الگوریتم

insider trading

تجارت كارمند داخلى

accounts

حساب ها

technology

فناوری

information technology

فناوری اطلاعات

technical

تكنيكى

the internet

اینترنت

the web

وب

software

نرم‌افزار

hardware

سخت‌افزار رایانه

a product

فراورده

a service

خدمت

to code

برنامه نويسى نوشتن

to design

طرح کردن

to build

ساختن

user experience

تجربه کاربری

user interface

واسط کاربر

agile development

توسعه نرم‌افزاری چابک

to iterate

تعدیل کردن

waterfall project management

مدل آبشاری

a project manager

مدیر پروژه

a software developer

توسعه‌دهنده نرم‌افزار

a graphic designer

طراح گرافیک

a team

تیم

a project

پروژه

a client

مشتری

a deadline

ضرب الاجل

a sprint

دوره كوتاه براى توسعه دادن نرم افزار

high-tech

بالافن

a specification

ذکر خصوصیات

a programming language

زبان برنامه‌نویسی

a browser

مرورگر وب

a compiler

کامپایلر

Github

گیت‌هاب

to commit

سپردن

to test

امتحان کردن

a communication tool

ابزار ارتباطی

a server

سرور (رایانه)

a back-end developer

لايه دسترسى به داده ها نرم افزار توسعه دهنده

a front-end developer

لایه نمایش نرم افزار توسعه دهنده

a bug

اشکال نرم‌افزاری

a bug report

گزارش اشکال

to prioritise

اوليت گذاردن

a wireframe

نمودار ساختار وب سايت

a website

وب‌سایت

e-commerce

تجارت الکترونیک

fintech

فناوری مالى

edtech

فناوری آموزشی

a database

پایگاه داده‌ها

secure sockets layer

لایهٔ سوکت‌های امن

encryption

رمزگذاری

hacking

رخنه کردن

trade

تجارت

to trade

تجارتك كردن

International trade

تجارت خارجی

a currency

واحد پول

a fluctuation

نوسان

to fluctuate

نوسان کردن

to exchange

تبادل كردن

to barter

دادوستد پایاپای

a deal

قرارداد

an agreement

توافق

a contract

کنترات

to contract

کنترات کردن

to negotiate

مذاکره کردن

a negotiation

مذاکره

a border

مرز

to ship

حمل و نقل كردن

air freight

حمل و نقل هوایی

an agent (a buying agent)

عامل خرید

a tariff

فهرست ماليات بر کالای وارده و صادره

a tax

مالیات

value added tax

مالیات بر ارزش افزوده

to tax

مالیات بردن

an importer

وارد کننده

an exporter

صادر کننده

to import

وارد كردن

to export

صادر كردن

an import

کالای وارده

an export

کالای صادره

goods

محصولات

to manufacture

ساختن

to transport

حمل و نقل كردن

a shipment

محموله

a consignment

ارسال

a consignee

كسى كه ارسال مي گيرد

customs

گمرک

a duty

ماليات بر کالای وارده

a delivery

ارائه

a discount

تخفيف

a broker

واسطه معاملات بازرگانی

a license

پروانه

free trade zone

منطقه آزاد تجاری

freight forwarder

فرستنده حمل و نقل

a quota

سهمیه

a bill of lading

بارنامه

customs officer

مامور گمرک

to inspect

تفتیش کردن

to seize

ضبط کردن

Admin بازدید : 613 17 / 07 / 1395 زمان : نظرات (0)

تعداد صفحات : 2

تبلیغات متنی
اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • موضوعات

 • طرح های توجیهی

 • آموزش آنلاین زبان انگلیسی
 • ادبیات
 • عمومی
 • علوم
 • دین و آیین
 • کتاب موبایل
 • مجله و نشریه
 • زبانهای خارجه
 • آموزش وپرورش
 • کامپیوتر و اینترنت
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 3466
 • کل نظرات : 881
 • افراد آنلاین : 5
 • تعداد اعضا : 2682
 • آی پی امروز : 113
 • آی پی دیروز : 307
 • بازدید امروز : 3,748
 • باردید دیروز : 3,012
 • گوگل امروز : 40
 • گوگل دیروز : 149
 • بازدید هفته : 6,760
 • بازدید ماه : 12,563
 • بازدید سال : 290,072
 • بازدید کلی : 13,962,677

 • مبل خرچنگي